RİSK BİLDİRİMİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmakladır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ“in 25 inci maddesi çerçevesinde “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI
Kaldıraçlı alımı satım işlemi hizmeti Geniş Yetkili Yatırım Kuruluşları tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi “nde ve Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) çok yüksek riskli bir yatırımdır. Forex işlemleri yüksek kaldıraç oranları uygulanan işlemler olduğundan yüksek risk içerirler ve bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç sizin lehinize olabileceği gibi, fiyatların aksi yönde hareket etmesi durumunda aleyhinize de olabilir. Sunulan ürünlerle işlem yapmaya başlamadan önce parasal durumunuzu, deneyiminizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Yatırımınızın bir kısmını ya da tümünü çok kısa süre içerisinde kaybetme olasılığınız bulunmaktadır. Sunulan ürünlerin içerdiği tüm risklerin farkında olmalısınız. Yüksek getiri vadeden reklamlara itibar etmeyiniz.
2. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
3. Turkish Yatırım Menkul Değerler’in yetkili ihtisas personeli tarafından verilecek bilgiler ve yapılacak tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in yetkili ihtisas personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
6. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet vb. komisyonlar; işbu formun “Ödenecek Komisyon ve Masraf” başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca, alınan döviz, çiftine ve pozisyonun yönüne göre farklı swap maliyetleri bulunmaktadır. Swap maliyetlerine ilişkin güncel liste Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sitesinde yayınlanmaktadır.
7. Bu piyasada gerçekleştireceğiniz işlemlere konu ürünlerin ikincil piyasası bulunmamaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlemlerinizin karşı tarafıdır. Turkish Yatırım Menkul Değerler’in müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği; müşterinin zarar etmesi, Turkish Yatırım Menkul Değerler’in kar elde etmesi anlamına gelmektedir.
8. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde farklı döviz çiftleri, emtialar ve kıymetli madenlere dayalı finansal ürünler işlem görmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde likidite riski bulunmaktadır, işlem yapacağınız finansal ürünün işlem gördüğü piyasaların tatil olması, teknik ya da diğer mücbir sebepler nedeniyle Turkish Yatırım Menkul Değerler kaldıraçlı alım satım işlemine konu ürüne fiyat kotasyonu veremeyebileceği gibi ürünü işleme dahi kapatabilir. Riski sınırlama imkanı veren “zarar kes” ve “kar al” gibi emirler dahi, likidite riskine karşı yeterli önlem olmayabilir.
9. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu nedenle yapacağınız işlemlerin karşı tarafı olan kurumun mali yapısını ve ödeme gücünü dikkatlice incelemelisiniz.
10. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar karla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.
11. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği vb. mücbir sebepler nedeniyle alım satım işlemlerinin zamanında ve platformda görülen anlık fiyattan gerçekleşmeyebileceği tarafınızca bilinmelidir.
12. Kurumumuz nezdindeki işlem platformunda yaptığınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde fiyat kotasyonları, uluslararası likidite sağlayıcıların fiyat kotasyonları dikkate alınarak Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından sunulmaktadır.
13. SPK mevzuatına göre kaldıraçlı işlemlerde uygulanabilecek azami kaldıraç oranı 10:1 dir. Turkish Yatırım Menkul Değerler kaldıraçlı alım satım işlemleri teminat tamamlama çağrısı seviyesi %100’dür. Teminat tamamlama çağrı seviyesi Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından değiştirilebilecek olup, www.turkishyatirim.com ve www.turkishfx.com adreslerinde ilan edilmektedir. Teminat Tamamlama bildirimleri işlem platformu üzerinden yapılmaktadır.
Ortaya çıkabilecek risklerin takibi açısından hesap bilgisi, kar zarar durumu, nakit pozisyonu ve anlık teminat bilgisi vb., anlık olarak işlem platformu üzerinden izlenebilmektedir. Turkish Yatırım Menkul Değerler pozisyon kapama seviyesi (stop out) %25’dir. Stop out seviyesi Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından değiştirilebilecek olup, www.turkishyatirim.com ve www.turkishfx.com adreslerinde ilan edilmektedir. Müşterinin yazılı talebi üzerine ve Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in de uygun görmesi halinde, farklı stop out seviyeleri tercih edilebilir. Pozisyonlar stop out seviyesinde otomatik olarak işlem platformu aracılığıyla ters işlem yapılarak kapatılır. Bununla birlikte, hızlı fiyat hareketleri (fiyat boşlukları) nedeniyle pozisyonunuz belirlemiş olduğunuz stop out seviyesinden, daha düşük bir seviyede kapatılabilir.
İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
14. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
15. Müşteri, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını teyid eder:
-İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri;
-Müşteri’nin bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür bir riskin müşteriye uygun olup olmadığının belirlenmesi);
-Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşulları
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu işbu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Varlık Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.