FİYAT SAĞLAYACISI

Kurumumuz, fiyat sağlayıcısı olarak İsviçre’de yerleşik Swissquote Bank ve İngiltere’de yerleşik X Open Hub ile çalışmaktadır. İlgili kuruluşlar ile kurumumuz arasında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği bulunmamaktadır.