EMİR İLETİMİ

Kullanılan Platformun Özellikleri, Risk Ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri Elektronik İşlem Platformu’nun Çalışması İçin Gereken Minimum Sistem Gereklilikleri:
• Windows 2000 / XP / Vista
• 2 .0 GHz veya daha hızlı CPU
• 512 MB RAM (1GB önerilir)
• Ekran çözünürlüğü 1024×768 veya daha yüksek
• Modem/bağlantı hızı 36.6 Kbps veya daha hızlı
• Internet Explorer sürüm 7.0 / Mozilla FireFox 2.0 veya daha yeni sürümler

Müşterilere Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan elektronik işlem platformu, risk ölçüm mekanizmasına sahiptir. Anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak gerekli bilgi işlem altyapısı mevcuttur. Tüm hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapılır. Müşterilerin teminatları, alacak ve borçları, açık pozisyonları ve kar zarar durumları anlık olarak takip edilip, gerekli risk kontrolleri yapılmaktadır.
Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenlik takibi gerçek zamanlı olarak yapılmakta; ayrıca günlük operasyonel süreçlerin bir parçası olarak, risk yönetimi ile log yönetimi de bağımsız olarak incelenmektedir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., gerçek zamanlı ve veri kopyalama destekli bir yedekleme sitesinde iki adet veri merkezine sahiptir. Eğer bir telekomünikasyon, network, işlem platform sorunu ortaya çıkarsa, trafik otomatik olarak alternatif veri merkezine yönlendirilmektedir. Bu yedeklemenin yanı sıra verileri kurtarmak için günlük çevrim dışı yedekleme de yapılmaktadır. Birden fazla firewall ve izinsiz giriş engelleme sistemleri ile sistem ve veri bölümleme, idari oturum, kontrol ve kayıt uygulamaları gerçekleştirilerek, elektronik işlem
platformunun, müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı engellenmektedir. Ayrıca elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce dinlenme veya kesilmesi ya da veri değişimlerinin engellenmesi için gerekli bilgi güvenliğini sağlayan teknolojik donanım ve denetim mevcuttur.
Ayrıca, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgi işlem altyapısında, oluşabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri için;
Güvenlik duvarı kullanılmaktadır. İlgili sunucular güvenlik duvarında ayrı bir DMZ bölgesinde bulunmaktadır.
Güvenlik duvarı üzerindeki yetkiler dahilinde erişimler düzenlenmektedir.
Sistem odalarındaki tüm cihazlar paralel çalışan yedekli UPS sistemleri ile beslenmektedir.
Sistem odasını ve binayı besleyen jeneratör cihazı kullanılmaktadır. Elektrik kesintisine karşı sistemleri beslemektedir.
Sistem odasında algılama – izleme ve denetleme çözümleri bulunmaktadır.
Kullanılan kartlı giriş sistemi ile sistem odasına sadece yetkisi olan personeller giriş yapabilmektedir.
Sistem odaları giriş çıkış logları aylık olarak incelenmekte ve denetim birimlerine raporlanmaktadır.
Isı-nem-duman-su algılama ve uyarı sistemi kullanılmaktadır. Tanımlı olarak eşik değerleri aşıldığında işletim sürecinde tanımlı olarak görevlilere uyarı mesajları e-posta olarak gönderilmektedir.
Turkish Bank A.Ş. vardiya ekibi tarafından 7/24 takip edilmektedir.
Ayrıca Genel Müdürlük binası güvenlik ekibi tarafından da 7/24 takip edilmektedir.
Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır.
Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iletişim numaralarından ya da 444 29 39 nolu forex call center numarasından iletişim imkanına sahip olacaklardır.

Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ.’de Emir İletimi Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Nasıl Olur?
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb,), telgraf, sözlü(yüzyüze), telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir alınmasında Sermaye Piyasası Kuralları hükümlerine uyulur.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan önce, bu Emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.
Müşteri, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından belirlenen süreler içerisinde Elektronik İşlem Platformu‘na emir iletebilir. Müşteri, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,’nin diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan elektronik işlem platformlarının yerel saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri emrinin iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., durumu müşteriye hemen bildirmek suretiyle emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Müşterinin bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., , müşterinin riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından müşteri emirlerinin kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden sonra Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

Kabul Edilen Emirlerin Durumunun Müşteri Tarafından Elektronik Ortamda Takibi Ve Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirim Esasları
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda, hesaplarda gerçekleşen tüm alım satım işlemlerine, tüm varlık giriş çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü ücret, komisyon ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler mevcut olacaktır.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri emirlerinin tümünü alınış zamanına göre sıralanmasına imkan verecek nitelikte saklayacaktır. Müşteriler, elektronik işlem platformu üzerinden bu bilgilere erişim ve takip imkanına sahip olacaklardır.
Ayrıca Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşterilerine, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, aylık ve günlük bildirimlerde bulunacaktır.
Turkish Yatırım, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde, müşterilere günlük bildirimlerde bulunacaktır. Günlük bildirimlerde, bildirimin yapılma şekli, müşteri ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., arasında belirlenecektir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aylık bildirimlerinde; ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak, kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir biçimde yer verecektir.
Aylık bildirimler yazılı olarak, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak müşterilerin yazılı talebi ile beyan ettikleri bir e-posta adresi olursa, müşteri isteği doğrultusunda bildirimler, mail yolu ile de yapılabilecek ya da müşterilerin, elektronik ortamda bu verilere ulaşımı Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından mümkün kılınacaktır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bildirimin yapıldığına dair ispat yükü taşımaktadır.
Yazılı talep ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ’den günlük ya da aylık bildirim istemediğini bildiren müşterilere ise bildirim yapılmayabilecektir. Ayrıca ilgili dönem içerisinde ilgili hesapta herhangi bir hareket oluşmamışsa, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından bildirimde bulunulmayabilecektir.