RİSK BİLDİRİMİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmakladır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"in 25 inci maddesi çerçevesinde "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UYARI
Kaldıraçlı alımı satım işlemi hizmeti Geniş Yetkili Yatırım Kuruluşları tarafından verilebilmektedir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.
RİSK BİLDİRİMİ
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi "nde ve Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) çok yüksek riskli bir yatırımdır. Forex işlemleri yüksek kaldıraç oranları uygulanan işlemler olduğundan yüksek risk içerirler ve bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç sizin lehinize olabileceği gibi, fiyatların aksi yönde hareket etmesi durumunda aleyhinize de olabilir. Sunulan ürünlerle işlem yapmaya başlamadan önce parasal durumunuzu, deneyiminizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Yatırımınızın bir kısmını ya da tümünü çok kısa süre içerisinde kaybetme olasılığınız bulunmaktadır. Sunulan ürünlerin içerdiği tüm risklerin farkında olmalısınız. Yüksek getiri vadeden reklamlara itibar etmeyiniz.
2. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
3. Turkish Yatırım Menkul Değerler’in yetkili ihtisas personeli tarafından verilecek bilgiler ve yapılacak tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in yetkili ihtisas personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
6. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet vb. komisyonlar; işbu formun “Ödenecek Komisyon ve Masraf” başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca, alınan döviz, çiftine ve pozisyonun yönüne göre farklı swap maliyetleri bulunmaktadır. Swap maliyetlerine ilişkin güncel liste Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sitesinde yayınlanmaktadır.
7. Bu piyasada gerçekleştireceğiniz işlemlere konu ürünlerin ikincil piyasası bulunmamaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlemlerinizin karşı tarafıdır. Turkish Yatırım Menkul Değerler’in müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği; müşterinin zarar etmesi, Turkish Yatırım Menkul Değerler’in kar elde etmesi anlamına gelmektedir.
22
8. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde farklı döviz çiftleri, emtialar ve kıymetli madenlere dayalı finansal ürünler işlem görmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde likidite riski bulunmaktadır, işlem yapacağınız finansal ürünün işlem gördüğü piyasaların tatil olması, teknik ya da diğer mücbir sebepler nedeniyle Turkish Yatırım Menkul Değerler kaldıraçlı alım satım işlemine konu ürüne fiyat kotasyonu veremeyebileceği gibi ürünü işleme dahi kapatabilir. Riski sınırlama imkanı veren "zarar kes' ve "kar al" gibi emirler dahi, likidite riskine karşı yeterli önlem olmayabilir.
9. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu nedenle yapacağınız işlemlerin karşı tarafı olan kurumun mali yapısını ve ödeme gücünü dikkatlice incelemelisiniz.
10. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar karla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.
11. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği vb. mücbir sebepler nedeniyle alım satım işlemlerinin zamanında ve platformda görülen anlık fiyattan gerçekleşmeyebileceği tarafınızca bilinmelidir.
12. Kurumumuz nezdindeki işlem platformunda yaptığınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde fiyat kotasyonları, uluslararası likidite sağlayıcıların fiyat kotasyonları dikkate alınarak Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından sunulmaktadır.
13. SPK mevzuatına göre kaldıraçlı işlemlerde uygulanabilecek azami kaldıraç oranı 1:100 dir. Turkish Yatırım Menkul Değerler kaldıraçlı alım satım işlemleri teminat tamamlama çağrısı seviyesi %100’dür. Teminat tamamlama çağrı seviyesi Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından değiştirilebilecek olup, www.turkishyatirim.com ve www.turkishfx.com adreslerinde ilan edilmektedir. Teminat Tamamlama bildirimleri işlem platformu üzerinden yapılmaktadır.
Ortaya çıkabilecek risklerin takibi açısından hesap bilgisi, kar zarar durumu, nakit pozisyonu ve anlık teminat bilgisi vb., anlık olarak işlem platformu üzerinden izlenebilmektedir. Turkish Yatırım Menkul Değerler pozisyon kapama seviyesi (stop out) %25’dir. Stop out seviyesi Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından değiştirilebilecek olup, www.turkishyatirim.com ve www.turkishfx.com adreslerinde ilan edilmektedir. Müşterinin yazılı talebi üzerine ve Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in de uygun görmesi halinde, farklı stop out seviyeleri tercih edilebilir. Pozisyonlar stop out seviyesinde otomatik olarak işlem platformu aracılığıyla ters işlem yapılarak kapatılır. Bununla birlikte, hızlı fiyat hareketleri (fiyat boşlukları) nedeniyle pozisyonunuz belirlemiş olduğunuz stop out seviyesinden, daha düşük bir seviyede kapatılabilir.
İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
14. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
15. Müşteri, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını teyid eder:
-İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri;
-Müşteri’nin bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür bir riskin müşteriye uygun olup olmadığının belirlenmesi);
-Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşulları
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu işbu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Varlık Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları, ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri genel risk bildirimine ek olan işbu “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
23
UYARI
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun, yurt dışı türev araçların alım satımına aracılık yetkisinin olup olmadığını, kuruluşun resmi internet sitesinden kontrol ediniz.
RİSK BİLDİRİMİ
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile fark sözleşmeleri (CFD) dahil yurt dışı vadeli ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde ve Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Turkish Yatırım Menkul Değerler nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından ihdas edilen ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Yurt içinde olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Turkish Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesabınıza yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Yurtdışı türev araçlarda pozisyon almak üzere Turkish Yatırım Menkul Değerler nezdinde açtıracağınız hesabınızdan alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için, en az Turkish Yatırım Menkul Değerler’in belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Yurt dışı tezgahüstü türev işlemleri az tutarda özkaynak ile yapılabilmektedir. Bununla birlikte, tezgahüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları sonucunda, belirli şartlar altında alınan teminatlar bile işlemin sonuçlandırılmasında gerekli olan parasal tutarı kısmen dahi karşılayabilecek seviyede olmayabilir.
5. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, opsiyon sözleşmesinin yatırım ihtiyaçlarınıza uygunluğundan ve bu sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalısınız.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskiniz, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve varsa borsa masrafları ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.
9. Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in yurt dışı türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
10. Yurtdışı türev araçların alım satımına ilişkin olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
11. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım- satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
12. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet ve komisyonlar; Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin “Ödenecek Komisyon ve Masraf” başlığı altında yer almaktadır.
13. Tezgahüstü türev işlemleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış ve işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları tezgahüstü sözleşmelerin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu ve hukuki yaptırımların uygulanabilirliği konularında profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.
14. Yurtdışı tezgahüstü türev işlemleri taraflar arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlemin karşı tarafının, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Tezgahüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmaların yapılması mümkün olmakla birlikte, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır.
15. Piyasa yapıcılarla yapılan karşılıklı işlemlerin 3. taraflarla yapılmış gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerde piyasa yapıcılara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır.
Hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamanın sözleşmede yer aldığını teyit etmelisiniz.
16. Yurtdışı tezgahüstü türev işlemleri kapsamında getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın da miktarı çok yüksek tutarda olabilir. İşlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirsiniz.
24
17. Yurtdışı tezgahüstü türev işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işleminin, işlem başlangıç fiyatı üzerinde ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir.
18. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işlem, başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir (stop loss order) ihtiva etse bile, tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir. Yurtdışı tezgahüstü türev ürünlerde ilişkin fiyat kotasyonları yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.
19. Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar dahil), işlemin diğer tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
20. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel problemlerden kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.
21. Organize piyasalarda ve borsalarda gerçekleştirilen yurt dışı türev araç işlemlerinin ikincil piyasası vardır. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin ikincil piyasası yoktur.
22. Likiditenin düşük, fiyat marjlarının açık olduğu piyasa koşullarında; işlem yapılan sözleşmede piyasa yapıcısı olsa dahi, riski sınırlamaya imkan veren emir tipleri likidite riskine karşı yeterli önlem olmayabilir. Ancak, piyasa yapıcısı bulunmayan sözleşmelerde likidite riski daha yüksek olabilir. İşlem yapacağınız finansal ürünün işlem gördüğü piyasaların tatil olması, teknik ya da diğer mücbir sebepler nedeniyle Turkish Yatırım Menkul Değerler yurtdışı türev araç işlemine konu ürüne emir kabul edemeyebilir.
23. Yetkili kuruluşlar tarafından yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı konularında garanti verilemeyeceğini bilmelisiniz.
24. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyonun aleyhine geliştiğinde, hesabınızda teminat yetersizliği oluşabilir. Bu durumda Turkish Yatırım Menkul Değerler pasif emir girişi kabul etmeyebilir veya pozisyonunuzu tasfiye edebilir.
25. Yurtdışı türev araçlara ilişkin risk takibi, Turkish Yatırım Menkul Değerler’ in müşterilerinin kullanımına sunduğu işlem platformları üzerinden yapılmaktadır. İşlem platformu kullanılması durumunda, teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılır. İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir. Turkish Yatırım Menkul Değerler, Yurt Dışı Aracısı’nın Borsa kuralları çerçevesinde, başlangıç ve sürdürme teminatlarının artırılmasını isteyebilir.
26. Turkish Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının, istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek kalmaksızın, pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde, zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
27. İşlem teminatları Türk Lirası veya konvertible döviz cinsi olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesabında bulundurulur. Turkish Yatırım Menkul Değerler, Müşteri’nin teminatlarını ve pozisyonlarının değerlemesini Yurtdışı Aracısı nezdindeki Turkish Yatırım Menkul Değerler adına açılan hesapta alt hesap olarak takip eder.
28. Yurtdışı türev araçların işlem gördüğü Borsa’lar, ilgili mevzuatlarında yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. Vade bitim tarihinde ilgili üründe açık pozisyonunuz otomatik olarak kapanır ve varsa bekleyen emirleriniz silinir. Yeni vadede hesabınıza otomatik olarak pozisyon açılmaz / emir girilmez. İşlem yapacağınız sözleşmelerin vade bitim tarihlerini dikkate almalısınız.
29. Hesap ve/veya firma bazında ilgili borsa tarafından belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde, pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
30. Yurtdışı türev araçlar işlemleri için bulundurulması gereken teminatlar ve müşteri varlıkları, Turkish Yatırım Menkul Değerler ile Yurtdışı aracısı arasında akdedilen sözleşmeler gereğince, yetkili olan kurum ya da kuruluşlar nezdinde ve/veya ilgili Yurtdısı Borsa Takas Merkezlerinde saklanır.
31. . Yatırımcı tazmin sistemi konusunda; ilgili ülke, borsa ve piyasa düzenlemelerine uyulur.
32. Yurtdışı tezgahüstü piyasa işlemleri kapsamında, Turkish Yatırım Menkul Değerler çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır.
İşbu, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu” yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu işbu “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra “Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

SİZİ ARAYALIM

Ad soyad
:
Telefon
:

İLETİŞİM

Canlı desktek için tıklayın
444 29 39(FX)
@2012 Her Hakkı Turkish FX'e aittir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Web sitesindeki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Web sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesi sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Foreks piyasası kaldıraçlı bir pazardır. Yüksek seviyede risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarlarla işleminizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmanızı ve gerek duymanız halinde daha önce bu tip işlemleri yapmış olan kişilerden tavsiye almanızı öneririz.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işlemden yarattığı net gelir yatırımcının elde ettiği kardan veya uğradığı zarardan bağımsızdır dolayısıyla alınan pozisyona bağlı bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.